SYARAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://satudata.semarangkota.go.id/
Author Open Data Kota Semarang
Maintainer Open Data Kota Semarang
Version 1.0
Last Updated October 16, 2017, 09:15 (WIB)
Created September 12, 2017, 09:17 (WIB)